Aanmelden

Word je enthousiast van wat je op onze website hebt gezien en gelezen? Heb jij een uitkering en een idee waarmee je wilt ondernemen? Hieronder geven we je een beeld van het proces van aanmelden en je eerste periode bij de coöperatie.

w

Kennismakingsgesprek

In dit kennismakingsgesprek kijk je met Hans naar je plan, je idee, je motivatie en als jullie samen tot het besluit komen dat De Vrije Uitloop voor jou een mogelijkheid kan zijn, kom je op donderdagochtend naar de bijeenkomst. Indien van toepassing melden we je deelname bij de sociale dienst.

Eerste 3 maanden bij de coöperatie

Op donderdagochtend stel je je voor en begint je eerste periode: de zogenaamde start-periode. Deze duurt maximaal 3 maanden en in deze periode verken jij en verkennen wij of we bij elkaar passen. Indien van toepassing maak je een trajectplan voor de sociale dienst waarin je beschrijft waarin je persoonlijk wil groeien, wat jouw bijdrage aan de coöperatie gaat zijn en wat je denkt om te zetten. Dit trajectplan vernieuw je elk jaar als je onderneemt vanuit een uitkering. Ook werk je, als dat nodig is, in die eerste drie maanden jouw idee uit tot een daadwerkelijk ondernemingsplan waarin je aannemelijk maakt dat jij met jouw idee in staat bent te groeien naar gemiddeld tenminste 100 euro winst per maand. We verwachten pas na 9 maanden dat je dat ook daadwerkelijk gaat verdienen. Je kunt altijd afspraken met Hans maken voor eventuele begeleiding.

Aspirant lid

Na drie maanden houd je een presentatie over je plan en stemmen we als groep over jouw lidmaatschap. En als je toegelaten wordt, word je aspirant-lid: je krijgt nu een half jaar de tijd om je bedrijf uit te gaan voeren. In dit half jaar mag je al gewoon omzet maken, dat mag al vanaf de eerste dag, maar het hoeft nog niet. Wel ga je nu, als je dat nog niet gedaan hebt, experimenteren met ondernemen. Je gaat je aanbod neerzetten, vraagt er geld voor, doet ervaring op met jouw onderneming. Daarnaast bezoek je de wekelijkse bijeenkomsten en draag je op jouw wijze bij aan De Vrije Uitloop.

Je krijgt je eigen bankaccount binnen de coöperatie, waar jouw inkomsten en uitgaven op bijgehouden worden. Je mag bedrijfsnoodzakelijke onkosten declareren. Deze onkosten worden verrekend met jouw omzet. Meestal schiet je aankopen voor en bewaart de bonnetjes: die krijg je bij overlegging contant terugbetaald.

Eigen bedrijf

Na een half jaar staat je eigen bedrijf dan echt op poten en teken je het Bijzonder Statuut (onze grondwet) en vanaf dat moment ben je volledig lid. Op die dag gaat ook je teller lopen en een half jaar na datum moet er 600 euro winst (omzet minus onkosten en BTW) in jouw eigen bankaccount in de coöperatie zitten.

Horen wij van jou?