Coöperatie De Vrije Uitloop

De Vrije Uitloop  is een coöperatie met zo’n 10-14 enthousiaste ondernemers die op eigen wijze hun eigen unieke talent, hun vaardigheid inzetten om omzet te maken.  Een mooie groep samenwerkende ondernemers om elkaar te inspireren, te versterken en ontwikkelen.

De coöperatie is ontstaan vanuit de behoefte om mensen met een uitkering te laten ondernemen naar vermogen en bij te dragen met hun talenten. Een vooruitstrevende mogelijkheid in de regelgeving van ons land, later inspiratie voor meerdere andere sociale coöperaties.

Ondernemers toasten

Waar staan we voor?

N
Ondernemen naar vermogen
N
Samen en medezeggenschap
N
Helder en simpel
N
Stabiel en bescheiden
N
Maatschappelijk verantwoord

We zijn een coöperatie die luistert naar haar leden en nieuwsgierig is naar hun behoeften. De coöperatie draagt zorg voor haar leden en laat hen meebeslissen. We maken een coöperatie die open, duidelijk en transparant werkt. Producten en diensten die eerlijk, veilig en kosten transparant zijn. We zijn bescheiden en werken op een efficiënte en professionele manier. We hebben oog voor wat er leeft in de samenleving en leveren waar mogelijk een structurele bijdrage en kansen voor minima.

Hoe werken we?

Eens per week op donderdagochtend komen we bij elkaar. De ene week bespreken we wat er allemaal geregeld moet worden, wat ter tafel komt en hoe het met iedereen gaat en de andere week hebben we een bruis-bijeenkomst: een workshop, een excursie, werken aan de website en zo meer. We komen bijeen op Princentuin 2A in Breda, de locatie van de Tientjes Academie. Of we zien elkaar via een Zoom meeting.

Elke ondernemer heeft zijn of haar eigen bedrijf, een eigen bankaccount op onze coöperatieve bankrekening en maakt omzet naar vermogen. Een van onze leden verzorgt de dagelijkse administratie. Ze verstuurt facturen, houdt bij of die betaald worden, keert bonnetjes van gemaakte onkosten uit, doet de BTW-aangifte en houdt ieders eigen bankaccount in de gaten. Maandelijks krijgen we hier allemaal een overzicht van. Daarnaast hebben we een accountant die de jaarstukken verzorgt.

Ook voor jou?

Als je een talent hebt, een vaardigheid beheerst en het idee hebt dat je daar omzet mee kunt maken, je bovendien van coöperatief samenwerken houdt, neem je contact op met Hans Udo om kennis te komen maken.

Het kan ook zijn dat je in een gesprek met je regisseur tot de conclusie komt dat De Vrije Uitloop wellicht iets voor jou is. Soms neemt die dan contact op met Hans, wij gaan er van uit dat je als ondernemer initiatiefrijk bent en zelf aan de bel trekt. 

Word je hier blij van en wil je meer weten? Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie.

Oprichters en ondersteuning

Hans en Erna

Erna Smeekens en Hans Udo waren geïnspireerd om de mogelijkheid te creëren voor mensen met een uitkering om te ondernemen naar vermogen en daar een deel van hun uitkering mee te verdienen. Na twee jaar praten en overleggen was het dan in december 2013 zover: De Vrije Uitloop, de eerste Nederlandse coöperatie voor ondernemers met een uitkering werd hier in Breda opgericht. 

Hans is bestuurslid van De Vrije Uitloop en spreekt met potentiële nieuwe leden over hun mogelijkheden binnen de coöperatie. Heb je vragen of behoefte aan coaching, kun je bij hem terecht. Ook Erna staat als hoedster langs de zijlijn om de leden te ondersteunen. Samen verzorgen ze alle contacten met de gemeente.

Andere gemeenten?

Denk je nu, wat een mooi idee, bestaan jullie ook in andere gemeenten? Er zijn meerdere gemeenten in Nederland met een soortgelijke sociale coöperatie. Er is een landelijk platform voor deze sociale coöperaties: Landelijk Netwerk voor sociaal coöperatief ondernemerschap, LaNSCO. Zij weten in welke gemeenten al een sociale coöperatie bestaat. Ze kunnen tevens mensen ondersteunen die graag in hun eigen gemeente een dergelijke coöperatie willen opzetten met bv handige documenten of overleg met de gemeente. Wil je hier meer van weten, klik dan op deze zin om de website van LaNSCO te bekijken.